Priser reparationer

Priserna nedan är angivna per klubba

- Omgreppning (köpt grepp i shop) - 20:-

-Omgreppning (medtaget grepp) 50:-

-Ändra Lie/Loft 50:-

-Förlängning (utöver greppkostnad)100:-

-Kapning (utöver greppkostnad) 50:-

-Skaftbyte (utöver skaftkostnad)100:-

-Omlimning av lösa huvuden 100:-

-Skaftbyte med medtaget skaft 300:-

-Spikbyte på skor (per par) 150:-

- Service elvagn 595:-

- Service av vagn - fr.99-499:-